กำนันเผ่น เปิดที่มาเลข 6 ตัว ตรงรางวัลที่ 1 เป๊ะๆเปิดเผยรางวัลปลอบโยน ถึงแม้สอบตก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร