ความเห็นชอบ 354 เสียง สภานิติบัญญัติรื้อถอนทิ้ง ‘พงมารีโหวต’ สิ้นสุดระบบเข้ม เฟ้นเพศผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ความเห็นชอบ 354 เสียง สภานิติบัญญัติรื้อถอนทิ้ง ‘พนามารีโหวต’ จบสิ้นระบบเข้ม เฟ้นเพศผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ช่วงวันที่ 26 ก.ค. ที่สภานิติบัญญัติ สำหรับในการสัมมนาด้วยกันของสภานิติบัญญัติ ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ เป็นประธานการสัมมนา ตรึกตรองร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ราชการเปรียญ) เกี่ยวกับพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พุทธศักราช… ดังที่คณะกรรมาธิการ (กมธนาคาร) วิสามัญฯ พินิจเสร็จแล้ว มีทั้งปวง 12 มาตรา ในวาระ 2 โดยเป็นการตรึกตรองเรียงลำดับรายมาตรา
ย้อนอ่านข่าวสารที่เกี่ยวโยง 
สภานิติบัญญัติ ถกเข้มคุณลักษณะ ‘สมาชิกพรรค’ สมาชิกวุฒิสภาลุกเสนอ ปลดล็อกให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นไปได้ แต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จ
หลังจากนั้น ห้องประชุมสภานิติบัญญัติ ไตร่ตรองมาตรา 6 ปรับแต่งมาตรา 47 เกี่ยวกับให้ผู้แทนพรรคการเมืองหรือสาขาพรรค คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเขต โดย นายเสรี กาญจน์ภาความยินดี สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายว่า ปรับแต่งอย่างงี้พอๆกับเป็นการตัดวรรคสองของมาตรา 47 เดิม ซึ่งในวรรคนี้เกิดเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการทำพนามารีโหวต เป็นการทำให้พสกนิกรมีส่วนร่วมสำหรับการเลือกสรรเพศผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการปรับปรุงการบ้านการเมือง ฉะนั้น ตนก็เลยขอเสนอให้ตัดมาตรา 47 ที่กมธนาคารปรับปรุง แล้วให้กลับไปใช้มาตรา 47 ของเดิม ก่อนที่จะห้องประชุมโหวตยืนดังที่กมธนาคารปรับแก้ ด้วยคะแนน 354 ต่อ 15 งดเว้นออกเสียง 3 ไม่ออกเสียง 2 เสียง
ส่วนในมาตรา 7 ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 48 เกี่ยวกับให้ผู้แทนพรรคการเมืองหรือสาขาพรรค คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั้น นายเสรีก็ได้อภิปรายซ้ำในลักษณะเดิมอย่างกับมาตรา 6 ไม่อยากที่จะให้ตัดแนวทางการทำพงไพรมารีโหวตออก แม้กระนั้นไม่ชอบใจแล้ว เนื่องมาจากแนวความคิดของตัวเองได้แพ้ไปตั้งแต่มาตรา 6 ดังนี้ ห้องประชุมลงความเห็นยืนตามกมธนาคารเสียงส่วนใหญ่ปรับปรุงแก้ไข ด้วยคะแนน 356 ต่อ 22 งดเว้นออกเสียง 2 ไม่ออกเสียง 5 เสียง