บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น เพียงแค่วันละ 5 นาที หนุนนำชีวีเจริญ สติมาสติปัญญากำเนิด

 หนึ่งในภารกิจที่ชาวพุทธควรจะทำก่อนไปนอนเป็นสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระภิกษุ รวมทั้งฝึกหัดจิตใจ ให้เป็นคนอ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิ เพื่อได้ได้โอกาสประพฤติตามคำสอนของศาสนาพุทธในระดับที่สูงขึ้นถัดไปในวันข้างหน้า อันจะเป็นแนวทางนำความสุขสบายมาสู่จิตใจได้อีกทางหนึ่ง ท่านใดที่กำลังมองหาบทสวดมนต์สั้นๆ

 
UndubZapp ขอเสนอบทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น เพียงแค่วันละ 5 นาที ก่อนที่จะมีการนอนพัก ช่วยทำให้จิตใจแจ่มใส หลับสนิท แล้วก็แน่ๆว่าเพื่อความเป็นสิริแก่ตน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หนุนนำชีวิตรุ่งเรือง มีสมาธิยึดมั่น สติมาสติปัญญากำเนิด
 
คำนมัสการพระรัตนตรัย
คำแปล

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นอรหันต์ ดับไฟกิเลสไฟทุกข์ทั้งมวล, รู้ถูกใจได้โดยท่านเองข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงความรู้ ผู้ตื่น ผู้สดใสร่าเริงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดไว้ก็ดีข้าพระพุทธเจ้าขอนมัสการพระธรรมพระภิกษุสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอนอบก้มพระ
 
คำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า
คำแปล

ขอนอบก้มแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านนั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสรู้ถูกใจได้โดยท่านเอง
 
บทสรเสริญพระพุทธคุณ
คำแปล

พระพุทธคุณ หากแม้เพราะว่าแบบงี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นอรหันต์คนบริสุทธิ์
เป็นผู้ควรจะชี้แนะสอนคนอื่น ควรจะได้รับความเคารพนับถือบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ถูกใจเอง
เป็นผู้ถึงพร้อมวิชา และก็ความประพฤติปฏิบัติ เป็นผู้เสด็จไปก็ดีแล้ว เป็นผู้ตรัสรู้โลก
เป็นคนขับรถฝึกฝนชายที่ฝึกหัดได้ ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทพรวมทั้งมนุษย์ทั้งหลายแหล่
เป็นผู้ตื่นและก็สดใสร่าเริงแล้ว และก็เป็นผู้แยกประเภทขยายความธรรม
 
บทยกย่องพระธรรมคุณ
คำแปล

พระธรรมคุณ พระธรรมอันเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดก็ดีแล้ว
อันผู้ปฏิบัติจะควรจะเห็นได้ชัดด้วยตัวเอง ไม่ขึ้นกับกาล
ควรจะเรียกให้มาดู ควรจะก้มเข้ามาในตน อันนักปราชญ์ชนควรจะทราบเฉพาะตน
 
บทสรเสริญพระสังฆคุณ
คำแปล

พระสังฆคุณ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง
เป็นผู้ปฏิบัติควร เป็นผู้ควรจะแก่การของเคารพ เป็นผู้ควรจะแก่การต้อนรับ
เป็นผู้ควรจะแก่ของทำบุญทำทาน เป็นผู้ควรจะแก่แนวทางการทำการไหว้เคารพบูชา เป็นนาบุญอันเหมาะสมที่สุดของโลก
 
บทแผ่กุศลให้ตัวเอง
บทแผ่ส่วนบุญให้คนอื่น
เมื่อกล่าวจบแล้ว ให้คุกเข่า ไหว้พระรัตนตรัย 3 ครั้ง เท่านี้ก็เรียบร้อยพิธีการไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแบบสั้น
 
©Resource : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาเล่าเรียนอากาศโยธิน
 
©Featured image : Pixabay
©รูปภาพต้นฉบับ : Pexels
 
ทายนิสัยจากหน้าผาก โหงวเฮ้ง “คุณหญิง-คุณผู้หญิง” จะต้องเป็นแบบไหน?เกมเดา จิตวิทยา มองเห็นสีอะไร What color is it? เจาะลึกความรู้สึกในใจที่หลบซ่อนอยู่เครื่องเพชรพลอยบอกนิสัย… ทายนิสัยจากจิวเวลรี่ ชี้ลักษณะนิสัยที่คนถูกใจในตัวคุณ

บทสวดมนตร์, บทสวดมนตร์ก่อนนอน, บทสวดมนต์, บทสวดมนต์ก่อนนอน, สวดมนต์ไหว้พระ, สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน