อยู่เฉยมิได้ ‘ทุ่งนาตาลี’ ป้อง ‘อชิ’ ลั่นอย่าด่วนว่ากล่าวจากข่าวสาร เป็นเหยื่อพอแล้ว…